Website Disclaimer + Privacy (in overeenstemming met GDPR)

Deze website is eigendom van pi

Contactgegevens: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B166, 9000 Gent, België

Adres maatschappelijke zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B166, 9000 Gent, België

Telefoon: +32 (0) 9298 20 00

E-mail: info@3-14.com

Ondernemingsnummer: BE 0865904944

RPR: BVBA

 

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u expliciet akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, inclusief merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan pi of rechthebbende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

 

pi levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal pi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pi kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden aantreft in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de sitemanager.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. pi staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed functioneren of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de website. website.

pi kan op geen enkele wijze jegens wie dan ook, direct of indirect, op een bijzondere of andere manier aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief maar niet beperkt tot alle verlies, werkonderbreking, schade aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, aan apparatuur, software of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van hun inhoud.

pi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Privacybeleid

 

pi respecteert uw privacy. Dit privacybeleid verduidelijkt de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door pi. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien of bijgewerkt en daarom raden we u aan het regelmatig opnieuw te raadplegen. pi verwerkt persoonsgegevens die u deelt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met gdpr@3-14.com .

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Onder 'persoonsgegevens' vallen de persoonsgegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, elektronische adressen, geboortedatum, wachtwoorden en betalingsgegevens. Gegevens die niet langer persoonlijk identificeerbaar zijn of anderszins anoniem zijn gemaakt (geanonimiseerde gegevens), worden niet opgenomen.

Bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt. We kunnen ook gegevens ontvangen van derde partijen die met ons samenwerken. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan omvatten, maar is niet beperkt tot: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u over uzelf verstrekt via onze website, en uw IP-adres en uw webbrowsersoftware.

U kunt er ook voor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

Verwerkingsdoeleinden

pi verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (waaronder klantenadministratie en profilering en het versturen van nieuwsbrieven).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan.

Rechtsgrond (en) voor verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het zakendoen) van de Algemene verordening gegevensbescherming.

[Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de bezoeker van de website altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.]

 

 

Overdracht aan derden

Indien dit nodig is om de genoemde doelstellingen te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven (van de pi-groep) binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met pi of met een andere partner van pi;

pi garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (ook op het gebied van boekhouding).

Recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze corrigeren of laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (e) of (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te krijgen en om de persoonsgegevens door te laten sturen naar een ander bedrijf.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aanpassen; en / of

  • stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@3-14.com.

Directe marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

 

Het gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

 

In deze cookieverklaring leggen we uit wat voor soort cookies er worden geplaatst en voor welke doeleinden:

 

  • Onze site maakt gebruik van "First party cookies". Dit zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken aan de site, of zelfs: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gemaakt.

  • Onze site maakt gebruik van "cookies van derden". Dit zijn cookies die niet van de website zelf komen, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of advertentie-plug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, die verder browsen op de website niet verhindert.

 

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.