Wat Zijn Kwalificatie En Validatie in GMP?

Kwalificatie en validatie zijn twee woorden die we veel gebruiken in GMP, en soms verwisselen we ze. Deze blog legt het verschil uit tussen deze twee termen en introduceert hoe kwalificatie en validatie helpen om compliance in de farmaceutische industrie te verzekeren.


En voor het gemak voegen wij kalibratie en verificatie ook toe!


Wat is validatie?

Zoals je zou verwachten, zit er een volgorde in deze woorden. We beginnen met een blik op validatie en werken dan af naar verificatie.


Kort gezegd is validatie het gedocumenteerde objectieve bewijs dat een specifiek proces, procedure of activiteit consistent resultaten zal opleveren die voldoen aan vooraf bepaalde specificaties.


Validatie is een vereiste van voedsel-, geneesmiddelen- en farmaceutische regelgevende instanties (zoals de FDA in de Verenigde Staten) en GMP (Good Manufacturing Practices). De gebieden waarop validatie kan plaatsvinden zijn gevarieerd, en we hebben besloten er hieronder een paar op te sommen:

 • Apparatuur validatie

 • Reinigingsvalidatie

 • Procesvalidatie

 • Analytische methode validatie

 • Computer systeem validatie

Voor het langere antwoord, laten we eerst ons voorbeeld geven. We houden allemaal van vers geperst sinaasappelsap 's morgens, maar het verschijnt niet op magische wijze op tafel om een of andere vreemde reden. Nee, je hebt een sapcentrifuge nodig om het goede spul te laten vloeien. De sapcentrifuge zal dus ons voorbeeld zijn voor de rest van de blog.


De validatie van de sapcentrifuge zal als volgt gaan:

 • Definiëren van het beoogde gebruik: moet hij alleen sinaasappelsap maken of ook andere dingen?

 • Opstellen van de specificaties van de gebruikerseisen (URS): minimumvolume, snelheid, maaswijdte voor de pulp, beschikbare stroombron ...

 • Een risico-evaluatie uitvoeren: wat zijn de mogelijke risico's die een impact hebben op de veiligheid en de kwaliteit, en hoe kunnen we die verminderen?

 • Voer de kwalificatie uit (ta-daaa, u hebt niveau 2 ontdekt)

 • De gevalideerde toestand behouden (in geval van upgrades, wijzigingen, ...)

Wat is kwalificatie in GMP?

Zo, je hebt het tot niveau 2 geschopt! Welkom in de wondere wereld van de kwalificatie! Zoals je misschien al eerder hebt gemerkt, is kwalificatie het deel van het validatieproces dat zich richt op het systeem zelf. De reeks inspecties en tests die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat aan alle eisen (opgesomd onder de gebruikerseisen) wordt voldaan en dat de documenten en procedures die nodig zijn om het systeem correct te bedienen en te onderhouden, aanwezig zijn.


Voor onze sapcentrifuge hebben we er al enkele opgesomd: snelheid, minimumvolume en maaswijdte. Kwalificatie is waar de magie gebeurt en waar we ons apparaat daadwerkelijk testen.


Wat zijn de fasen van kwalificatie:

De Installatiekwalificatie (IQ) garandeert dat de sapcentrifuge correct is geïnstalleerd (inclusief de onderdelen) en dat aan alle vereisten met betrekking tot de installatie is voldaan (zoals de beschikbaarheid van een stopcontact).


De Operationele Kwalificatie (OQ) garandeert dat de operationele vereisten van de sapcentrifuge zijn geverifieerd en getest. Zij bestaat over het algemeen uit een test of een reeks tests die zijn ontworpen om de door de leverancier verstrekte operationele vereisten (zoals snelheid en maaswijdte in ons voorbeeld) te testen. De testreeksen moeten omstandigheden omvatten die de bovenste en onderste bedrijfsgrenzen omvatten. Het omvat ook de kalibratie en gerelateerde gegevens.


Volgens het door ons beoogde gebruik heeft de prestatiekwalificatie (PQ) tot doel de werking van het systeem in zijn geheel te kwalificeren. Dit vertaalt zich losjes naar "produceert onze sapcentrifuge sinaasappelsap zoals wij dat willen (minimumwaarde, maaswijdte, snelheid, ...)"? Het moet aantonen dat de sapcentrifuge consistent werkt en een consistente sinaasappelsapkwaliteit levert.


Zodra uw kwalificatie is voltooid, kunt u een kwalificatierapport schrijven met een samenvatting van uw successen en bevindingen. En tot slot kunt u de sapcentrifuge vrijgeven voor gebruik. Veel plezier!


Maar we zijn nog niet klaar: we hebben gezegd dat de OQ de kalibratiegegevens bevat, dus laten wij verdergaan naar de volgende fase.


Wat is kalibratie in GMP?

Een kalibratie waarborgt de meetnauwkeurigheid van een instrument in vergelijking met een bekende standaard, die een ander gekalibreerd instrument kan zijn. In tegenstelling tot een verificatie. Laten we voor ons voorbeeld van de sapcentrifuge de snelheidsparameter gebruiken. De snelheid kan worden gemeten met behulp van een tachometer. Deze tachometer moet worden gekalibreerd met behulp van een standaard (dit kan een NIST-gecertificeerde tachometer zijn) voordat we hem kunnen gebruiken om onze sapcentrifuge te beoordelen. Bij het testen van de nauwkeurigheid van de tachometer kan de uitkomst van de vergelijking een van de volgende zijn:

 • Geen significante fout

 • Een significante fout, maar er wordt geen aanpassing gemaakt

 • Er wordt een aanpassing gemaakt om de fout tot een aanvaardbaar niveau te corrigeren

Het correcte gebruik van de term kalibratie omvat echter niet strikt de afstelling, maar uitsluitend de vergelijking met een standaard. De ijkstandaard zelf is gewoonlijk herleidbaar tot een nationale of internationale standaard zoals NIST.


Een ijking kan om de volgende redenen noodzakelijk zijn:

 • Een nieuw instrument

 • Na reparaties of modificaties

 • Verhuizing van locatie

 • Periodiek

 • Na een gebeurtenis (laten we dramatisch zijn en zeggen aardbeving)

 • Als gevolg van twijfelachtige resultaten

Zoals we nu weten, meet de ijking de werkingsmogelijkheden van een instrument en is het verband met de kwalificatie, en meer bepaald de werkingskwalificatie, gemakkelijk gelegd.


Wat is verificatie in GMP?

We hebben veel verwarring gezien tussen de termen kalibratie en verificatie. Terwijl de kalibratie gericht is op de nauwkeurigheid (bijvoorbeeld van de toerenteller), heeft de verificatie tot doel aan te tonen dat het instrument of het proces nog steeds correct werkt volgens de opgegeven operationele specificaties. Laten we dit meteen op ons voorbeeld toepassen: als de sapcentrifuge op 50 omw/min (rotaties per minuut) moet worden ingesteld om de kwaliteit van het sinaasappelsap te garanderen, kunnen we met de tachometer nagaan of de 50 omw/min nog steeds 50 omw/min is en kunnen we controleren of de sapcentrifuge daadwerkelijk op 50 omw/min is ingesteld.


Veel onderdelen van het kwalificatieproces (de eigenlijke tests) zijn verificatie: verificatie van de instellingen, verificatie van de parameters, verificatie van de resultaten, ... En net als bij de kalibratie, wordt verificatie bij veel gelegenheden uitgevoerd:

 • Een nieuw instrument

 • Na reparaties of wijzigingen

 • Verhuizing van locatie

 • Periodiek

 • Na een gebeurtenis (laten we minder dramatisch zijn en zeggen dat het op de grond is gevallen)

 • Als gevolg van twijfelachtige resultaten

Dit is wat verificatie is en doet, niets meer en niets minder.


Dus waarom doen we het? Validatie (en alle volgende stappen) geeft het vertrouwen dat processen, instrumenten, systemen en activiteiten onder controle blijven, terwijl jij erop kunt vertrouwen dat consistente resultaten (of het nu testresultaten of productkwaliteit zijn) zullen worden bereikt. Bovendien vergroot het de kennis van het proces door diep in de materie te duiken, waardoor jij potentiële zwakke plekken kunt opsporen en continue verbeteringen kunt doorvoeren.


Dorstig naar meer informatie over hoe kwalificatie en validatie werken? Bekijk dan eens onze training over het kwalificatie- en validatieproces in de gaten!